Галерия

Комплекс Хармония външен вход                      Комплекс Хармония вътрешен вход

     

 

Варна, 60 ап. с видео                                            Варна 10 ап. с кодово отключване

      

 

София, 4 ап.                                                            София, 40 ап. с видео

       

 

Варна, жк. Чайка бл.63 през 2006 г.                    Варна, жк. Чайка бл.63 през 2014 г.

         

 

Болнична повиквателна система                               Болнична повиквателна система

Военна болница в Скопие, Макдеония                     Военна болница в Скопие, Макдеония