Четец за карти

cetec.jpg Представлява модул с четец за чипове. Чиповете имат свой уникален цифров код, посредством който четеца ги разпознава. Той се програмира да задейства отключването само за тези чипове, притежателите на които имат разрешение за достъп. Може да се монтира както в конзолна кутия на стената, така и непосредствено в конструкцията на вратата.