DRL Реле за дневни светлини

РЕЛЕ ЗА ДНЕВНИ СВЕТЛИНИ (DRL)
Betamark 
 
Реле за дневни светлини (DRL) ВМ8012 представлява електронно устройство за автоматично включване и изключване на светлините на автомобила при движение през деня. Устройството включва дългите светлини на автомобила при намалена мощност – 40%, като ефекта се равнява на включени къси светлини. Светлините се вкючват автоматично до 4 секунди след запалване на двигателя. Изключването става до 12 секунди след загасяне на двигателя, без намесата на водача. Времето за включване и изключване зависи от състоянието на акумулатора. При превключване на къси светлини, управлението на дългите светлини се прекратява автоматично. Устройството се използва при автомобили с акумулатор 12 V и общ минус, които нямат фабрично монтиран DRL .

За правилна работа на устройството, зарядната система на акумулатора трябва да бъде в изправност (>13,6 V) .

BM8012 има само 4 проводника, които се свързват паралелно на съществуващата инсталация на автомобила за управление на светлините. В изключено състояние (т.е. при изваден предпазител) DRL не оказва влияние на нейната нормална работа.
 
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:
Номинално напрежение: 12V
Mаксимална мощност на фаровете за КС: 2х 60W
Вграден предпазител: 6А
Собствена консумация: < 10мА
Електронна защита от късо съединение
 
ПРЕДИМСТВА:
• Лесен монтаж без да е необходимо познаване схемата на автомобила.
• Плавно включване и изключване на светлините, което удължава двойно живота на крушките.
• Предотвратяват се евентуални глоби и отнемане на точки, в случай че забравите да включите фаровете на автомобила през деня.
• Предпазване на акумулатора от пълно разреждане и повреда, в случай че забравите да изключите фаровете на автомобила.
Икономия на електроенергия  60%. 
Предотвратява едновременна работа на късите и дългите светлини.
                                                                       
                                                                                                                                        
Цена на дребно -  36.00лв. с ДДС