ГАЛЕРИЯ

Международен панаир -Пловдив

 

Еlektronica 2014 - Mюнхен

Productronika 2015 - Mюнхен

 

Стройко 2016 - София