Входно табло с клавиатура и LCD

ВИДОВЕТЕ ДОМОФОННИТЕ СИСТЕМИ МАСОВО ПРЕДЛАГАНИ В БЪЛГАРИЯ

  Домофонната система (ДС) представлява набор от електрически и електронни устройства, свързани помежду си в система и работещи по определена логика.

Минималните изисквания към ДС са да осигури позвъняване към всеки апартамент от входа, осъщестяване на разговорна връзка с него и  възможност за отключване на входната врата от домофона.            

До преди 1990г. се предлагаха предимно опростени домофонни системи със следните компоненти: – захранващ модул (домофонна централа) – входно табло с разговорно устройство комплектовано с бутони за позвъняване – домофонни апарати в апартаментите – електромагнитен насрещник за отключване на входната врата – отделна звънчева инсталация за звънене от входа и от етажа в отделен звънец над вратата.            

Към настоящия момент вече домофонните системи не са това което бяха.  Домофонната и звънчевата инсталация вече се обединяват като се осигурява различно звънене от входа и от етажа. В резулат се икономисва отделния звънец над вратата на апартамента.           

 Апартаментните домофони са  с повече бутони за допълнителни функции като включване на стълбищно осветление, връзка с портиер и др. Предлагат се вече и домофони с клавиатура, с които могат да се ползват много повече допълнителни  функции  като интерком със всички абонати, портиер, охрана и др. Тези домофони са  много удобни преди всичко за домоуправителите, касиерите на входовете и портиерите пък и за някои от абонатите.            

Все по често се използват и видеодомофони , на които се вижда посетителя на входа като могат да се добавят и допълнителни камери за наблюдение на етажната площадка, гаража, паркинга и др.            

Домофонните апарати могат да бъдат със слушалка или високоговорящи, което дава  по-голяма възможност за всеки потребител да направи своя персонален избор. Като допълние към отключването с традиционния ключ вече масово се предлага отключване с код и/или с RFID чипове, с бутон EXIT и др.            

Входните табла по желание се оборудват с  камера. Допълнителни камери могат да бъдат разположении на други места и да се ползват от абонатите с видеодомофони .            

В последно време входните табла се произвеждат от INOX, което дава възможност за запазване на външния им вид  за повече от 20 години без никакви разходи за поддръжка.


СТАНДАРТИ ЗА ДОМОФОННИ СИСТЕМИ ИЗПОЛЗВАНИ НАЙ-ЧЕСТО В БЪЛГАРИЯ
1. система (4 + n),  с аналогово избиране на абонатите и домофони  (4+1) 2. система  (3+ n), с аналогово избиране на абонатите и домофони (3+1) 3. система  (1+ n), с аналогово избиране на абонатите и домофони  (1+1) 4. система с цифрово избиране и аналогови домофони (1+1) китайски тип 5. система с цифрово избиране на абонатите и 2-проводни цифрови домофони полски тип 6. система с цифрово избиране на абонатите и  4-проводни цифрови домофони български тип „BUS4BM“


Появата и утвърждаването на всеки нов стандарт се налага в практиката по 3 основни причини:               

– намаляване разходите за кабелизация             

  – намаляване разходите за монтажни дейности             

  – въвеждане на нови функционални възможности и улеснения


ВИДОВЕ ДОМОФОННИ СИСТЕМИ:
Аналогови домофонни системи (масово използвани до 2000 година)
            Аналоговите системи се отличават с това, че за всеки апартамент трябва да има отделен проводник за позвъняване. Общите магистрални проводници могат да бъдат от 1 до 4 при различните стандарти.                           

Стандарта 4+n (4+1)     

 (4+ n) означава магистрала с 4 проводника, които са общи за всички, като 3 са за разговора и един за отключването. Допълнително има сноп от кабели с „n“-жила съответстващи на броя на апартаментите. Ако апартаментите са 100 ще трябва да има 4+100 проводника. Към магистралата може да се добави още един пети проводник за етажното звънене  в домофона вместо в отделен звънец.             (4+1) означава, че към домофона се свързват общо 5 проводника – 3 проводника за разговора, един за отключването –  общи за всички и един персонален проводник за звъненето от входа. Звъненето от входа се прехвърля в домофона, а звъненето от етажа си остава в звънеца над вратата. Можем да приемем, че 4+ n (4+1) е базовия стандарт с който могат да се сравняват по-новите системи.


Стандарта 3+1

(3+n) Това е  рационализиран вариант на базовия стандарт.  При него се  икономисва проводника предназначен за отключването. Магистралата има 3+ n проводника  и към домофона се свързват само 4 жила (3+1) Освен това чувствително се намалява цената на  проводниците като вместо 5х0,5кв.мм може да се ползва кабел 4х0,15 кв. мм или 4х0,2кв.мм в зависимост от разстоянията от апартаментите до входа. Това става възможно понеже тока за задействане на електромагнитния насрещник не минава през домофона.            

При стандарта 3+1 звъненето от етажа също се прехвърля в домофона.Мелодията  от етажа е различна от тази на входа и най-често е „DING DONG“.            

Съвременните аналогови системи се произвеждат предимно по стандарта 3+ n, а домофоните по стандарт 3+1.            

По-иновативните  производители въвеждат и много допълнителни функции и улеснения при ползване на системата като: интеркомни връзки, предотвратяване на подслушването, различни контролни сигнали по време на работа, икономия на енергия и кабели.           

Отключването става с реле за време и може да се ползва с кодова брава или RFID  четец за карти. Системите работят само с постоянен ток, което предотвратява всякакви шумове. Модерните системи 3+1 са с около 10-20% по скъпи спрямо останалите аналогови системи, но като се съпоставят с допълнителните ползи и икономии разликата в цените може да се окаже пренебрежима.

Стандарта 1+1 (1+n)         

Тази система се среща по-рядко, предимно от внос и не се предлага от българските производители. Входното табло е с бутони и единственото предимство е, че системата може да се изгради по старата звънчева система. Домофоните са аналогови двужилни по стандарт 1+1. С тях се осигурява само позвъняване от входа, разговор и отключване като не могат да притежават предимствата на системата 3+1.  


 Цифрови домофонни системи (масово използвани след 2000 година)
 

Понятието цифрови системи е доста разтегливо и понякога спорно. Цифровизацията в повечето случаи се отнася само до използване на клавиатура на входното табло за изпращане на звънене в избрания домофон. Разговорът при всички системи  си остава аналогов и не се цифровизира.            

Повечето фирми наричат цифрови системите, при които позвъняването от входния панел става чрез клавиатура макар че някои фирми произвеждат и цифрови системи, при които избора става с бутони. Други наричат цифрови системи тези,при които домофоните са цифрови, макар че повечето руски и китайски фирми предлагат входни табла с клавиатура и използване на аналогови домофони по стандарта (1+1).  Такива цифрови системи  в Русия се наричат „координатни“.             

Характерно при всички цифрови системи е отпадането на  отделният проводник за звънене към всеки апартамент. Използват се само общите магистрални проводници, които могат да бъдат от 2 до 4 при различните стандарти. Друга основна полза е намалените време и разходи за монтаж както и  използването на проводници с по-малко сечение.            

Клавиатурата основно се използва за позвъняване до всеки апартамент чрез набиране номера на апартамента и за отключване на входната врата с персонален код за всеки апартамент.
Kитайските цифрови системи имат входен панел с клавиатура и дисплей показващ само номера на избрания апартамент. Характерното при тях е , че  изискват използване на декодер, към който се свързват аналогови домофони от стандарта 1+1 т.е. по един чифт за всеки абонат.  Ако се използва само един декодер за 100 абоната, разходите за окабеляване чувствтелно се увеличават. При използване по един  декодер на всеки етаж, раходите за кабелизация са по-малки за сметка на разходите за повече декодери.                        

 Полските  цифрови 2-проводни домофони също имат входен панел с клавиатура и дисплей показващ само номера на избрания апартамент. При тези системи се изпращат определен брой импулси съответстващи на номера на апартамента. Например за абонат номер 1 – един импулс, а за абонат номер 250- 250 импулса. Функциите на домофона се свеждат до позвъняване от входа, разговор и отключване на входната врата. Като предимство може да се посочи използването на 2 проводника и паралелната връзка на домофонните. Цената на домофоните варира в зависимост от това дали имат светлинна индикация или регулиране на силата на звънене. Всокоговорящите домофони и видеодомофоните се нуждаят от допълнително окабеляване и допълнително захранване, което в крайна сметка ги оскъпява.


Българските цифрови 4-проводни системи по стандарта „BUS4BM“  

Тези системи се отличават с това, че входното табло може да бъде с клавиатура или  входно табло с бутони от класически вид, само че бутоните тук са цифрови. Връзката на входното табло с клавиатура и на таблото със 100 бутона става само по 4 проводника. Това са плюс, минус, микрофон и телефон. Тези 4 проводника са едни и същи към магистралата и към домофоните.

Възможно е работа с повече от 2 входа за достъп до сградата, при това някои от входовете да бъдат с клавиатура и дисплей, а други с цифрови бутони. Връзката между входните табла става само с четирите проводника чрез просто запаралелване без използване на комутатори. За всички модификации на ситемата дори и най-сложните се използват само 6 наименования на клемите за връзка. Навсякъде еднаквите клеми се запаралелват, като не е необходимо да се проследяват сложни и заплетени чертежи.            

Входното табло с клавиатура има 2-редов буквено-цифров дисплей показващ адреса на сградата, номерата и имената на абонатите както и инструкциите за работа със системата.              

Друга характерна особеност е, че всички компоненти на системата са цифрови и съдържат микроконтролери. Устройствата работят в мрежа като приемат и обменят информация помежду си и изпълняват съответните команди. Това дава възможност да се приложат много нови предимства и функционални възможности, които са невъзможни при другите системи (интеркомни връзки, включване на различни изпълнителни механизми и др.)            

Основните компоненти на цифровата домофонна система Бетамарк са: – входен панел, който може да бъде с клавиатура, дисплей и четец за чипове или с бутони за всеки абонат – аудио домофони, които могат да бъдат с един допълнителен бутон или с клавиатура за достъп до допълнителните функции – видео домофони, които могат да бъдат високоговорящи или със слушалка. Видеодомофоните със слушалка се произвеждат с клавиатура – захранващ модул, които могат да осигуряват само захранване или домофонна централа осигуряваща възможност за интеркомни връзки и включване на стълбищно осветление. – универсален цифров бутон, чрез който могат да се избират отделни превилегировани абонати, като лекари, нотариуси, адвокати и други, които смятат че позвъняването чрез клавиатура би затруднило техните посетителите. Освен това с тях може да се включва стълбищното осветление или други изпълнителни устройства, да се използва като бутон EXIT с избор на врата и др. – универсално цифрово реле, което може да се включва от клавиатура на входа, от универсалния цифров бутон или от абонатните  чрез аудио и видео домофоните. Чрез него може да се включват допълнителни отключващи устойства, допълнителни видеокамери, стълбищно или градинско осветление, други изпълнителни устройства, различни аларми и т.н. – цифрово-аналогов адаптор позволяващ свързването на аналогови домофони по стандарта 3+1 или 4+1, независимо от това кой ги е произвел, стига да са спазени общоприетите стандарти за нива на звука. – цифров адаптор (електронна касета) позволяващ свързването на 2-проводни цифрови домофони от полски тип, независимо от това кой ги е произвел, стига да са спазени общоприетите стандарти за нива на звука.          

Допълнителни компоненти са видеоусилвател, видеодистрибутори, автономни кодови брави, автономни RFID четци за чипове, портиерски пултове, стълбищни автомати и различни средства за улесняване на монтажа.            

Повече подробности за различните видове системи може да намерите в сайтовете на производителите и рекламните брошури на фирмите, които ги предлагат.

Ако искате да видите как са се развивали отделните фирми през годините може да ползвате интернет архива с адрес: https://archive.org . След въвеждане сайта на интересуващата Ви фирма ще можете да видите от кога съществува този сайт и какви промени са правени по съдържанието до сега.

Надяваме се този материал да Ви е дал възможност да се ориентирате в многобразието на стандарти и реклами  на различните видове домофонни системи.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *