Показване на 3 резултата

 • Стълбищен автомат

  СТЪЛБИЩЕН ПРОГРАМИРУЕМ АВТОМАТ БЕТАМАРК ВМ7020

  Стълбищният автомат ВМ7020 е предназначен за управление на стълбищното осветление в жилищни и обществени сгради. Може да се използва за управление на лампи с нажежаема жичка и на светодиодни лампи, включени в ел. мрежа 220 V / 50Hz. Максималната мощност която комутира автомата е 1000W. Може да захранва глим-лампите на до 30 стълбищни (ЛИХТ) бутона. Сдържа PIC microkontroler, триак 16А и реле 10А. За защита на електониката от късо съединение има вграден свръх бързодействаш предпазител 10А,
  Схемата за свързване е като на всички стандартни стълбищни автомати и е нарисувана върху етикета,
  Произвежда се и във вариант девиаторен автомат (импулсно реле), като при всяко натискане на който и да е бутон осветлението се включва или изключва. Схемата на свързване е същата.

  ПРЕДИМСТВА:

  На лицевата страна на автомата има двуцветен светодиод, който показва режимите на работа:
  – свети зелено постоянно – автомата е в режим на готовност за работа,
  – мига червено – има натиснат бутон. Използва се и за диагностика при блокирал или нарочно блокиран бутон.
  – мига зелено – атомата работи и отчита програмираното време.

  При всяко натискане на стълбищен бутон осветлението се включва плавно, като се ограничава пусковия ток за удължаване живота на лампите с нажежаема жичка. При енергоспестяващите лампи не се наблюдава плавно включване.

  Времето за светене се задава чрез броя натискания на стълбищния бутон, като всяко натискане съответства на 1 минута време за светене. По този начин всеки потребител сам задава необходимото му време от 1 до 8 мин.

  Ако бутона се натисне повече от 10 пъти автомата се програмира да свети 1 час, в случаи когато е необходимо време за почистване или други дейности.

  При всяко последващо натискане на който и да е бутон предишната команда се анулира и се изпълнява последната.

  Автоматът предупреждава преди загасване на осветлението, като 10 сек. преди изтичане на зададеното време осветлението примигва два пъти. След това лампите с нажежаема жичка започват да намаляват постепенно светенето. Може да се добави време за светене, преди или след предупреждението за загасване, с натискане на който и да е стълбищен бутон.

  Ако осветлението примигва през 5 сек. това показва, че има блокирал или принудително задържан бутон и осветлението няма да изгасне.

  Със стълбищния автомат се икономисва ел. енергия от 30 % до 50 % спрямо автоматите с фиксирано време, а също така се удължава живота на лампите с нажежаема жичка с 5 до 8 пъти.

  Още
 • Реле за дневни светлини на автомобила

  • Реле за дневни светлини (DRL) ВМ8012 представлява електронно устройство за автоматично включване и изключване на светлините на автомобила при движение през деня. Устройството включва дългите светлини на автомобила при намалена мощност – 40%, като ефекта се равнява на включени къси светлини. Светлините се вкючват автоматично до 4 секунди след запалване на двигателя. Изключването става до 12 секунди след загасяне на двигателя, без намесата на водача. Времето за включване и изключване зависи от състоянието на акумулатора. При превключване на къси светлини, управлението на дългите светлини се прекратява автоматично. Устройството се използва при автомобили с акумулатор 12 V и общ минус, които нямат фабрично монтиран DRL .
  • За правилна работа на устройството, зарядната система на акумулатора трябва да бъде в изправност (>13,6 V)
  • BM8012 има само 4 проводника, които се свързват паралелно на съществуващата инсталация на автомобила за управление на светлините. В изключено състояние (т.е. при изваден предпазител) DRL не оказва влияние на нейната нормална работа.
  Още
 • Универсално цифрово реле

  Универсалното цифрово реле (УЦР) е разработено за употреба в цифровите и аналоговите системи Бетамарк. То може да се използва за включване на допълнителни устройства към системите, като видеокамери, електромагнитни насрещници на вратите, електромагнити, стълбищно осветление, различни изпълнителни механизми и др. УЦР има клеми за захранване, вход за задействане M/B, един нормално отворен контакт, който подава „+” при задействане и един самостоятелен превключващ контакт (NO-C-NC).

  Още