Показване на 25–30 от 41 резултата

 • Бутон за баня

  Бутон за баня се използва за изпращане на повикване от банята в стаята до сестринския пулт.

  Задействането на бутона става с дръпване на въженцето му, при което към сестринския пулт се изпраща повиквателен сигнал.

  Бутонът има светлинен индикатор. В нормално състояние индикаторът свети в зелено, което показва, че системата е в режим готовност. При задействане на бутона, светлинният индикатор започва да мига в червено, а при приемане на повикването и в режим на разговор свети в червено. След прекратяване на разговора устройството се връща в режим готовност и отново светва в зелено.

  Схеми:

  Sch BM 5500 bolnichna sistema.pdf

  Още
 • Допълнителен сигнализатор

  Лампа стая се монтира над вратата на всяка стая в коридора.

  Има светлинен индикатор за сигнализация .

  В нормално състояние лампа стая свети в зелено. Ако един или повече бутони легло в стаята бъдат задействани, светлинната индикация на лампа стая започва да мига в червено. По този начин се сигнализира, че в тази стая има задействан бутон легло за повикване на сестрата. При анулиране или приемане на повикването от сестрата, устройството преминава в нормално състояние и светва постоянно в зелено.

  sch-bm-5500-bolnichna-sistema.pdf

  Още
 • Стълбищен автомат

  СТЪЛБИЩЕН ПРОГРАМИРУЕМ АВТОМАТ БЕТАМАРК ВМ7020

  Стълбищният автомат ВМ7020 е предназначен за управление на стълбищното осветление в жилищни и обществени сгради. Може да се използва за управление на лампи с нажежаема жичка и на светодиодни лампи, включени в ел. мрежа 220 V / 50Hz. Максималната мощност която комутира автомата е 1000W. Може да захранва глим-лампите на до 30 стълбищни (ЛИХТ) бутона. Сдържа PIC microkontroler, триак 16А и реле 10А. За защита на електониката от късо съединение има вграден свръх бързодействаш предпазител 10А,
  Схемата за свързване е като на всички стандартни стълбищни автомати и е нарисувана върху етикета,
  Произвежда се и във вариант девиаторен автомат (импулсно реле), като при всяко натискане на който и да е бутон осветлението се включва или изключва. Схемата на свързване е същата.

  ПРЕДИМСТВА:

  На лицевата страна на автомата има двуцветен светодиод, който показва режимите на работа:
  – свети зелено постоянно – автомата е в режим на готовност за работа,
  – мига червено – има натиснат бутон. Използва се и за диагностика при блокирал или нарочно блокиран бутон.
  – мига зелено – атомата работи и отчита програмираното време.

  При всяко натискане на стълбищен бутон осветлението се включва плавно, като се ограничава пусковия ток за удължаване живота на лампите с нажежаема жичка. При енергоспестяващите лампи не се наблюдава плавно включване.

  Времето за светене се задава чрез броя натискания на стълбищния бутон, като всяко натискане съответства на 1 минута време за светене. По този начин всеки потребител сам задава необходимото му време от 1 до 8 мин.

  Ако бутона се натисне повече от 10 пъти автомата се програмира да свети 1 час, в случаи когато е необходимо време за почистване или други дейности.

  При всяко последващо натискане на който и да е бутон предишната команда се анулира и се изпълнява последната.

  Автоматът предупреждава преди загасване на осветлението, като 10 сек. преди изтичане на зададеното време осветлението примигва два пъти. След това лампите с нажежаема жичка започват да намаляват постепенно светенето. Може да се добави време за светене, преди или след предупреждението за загасване, с натискане на който и да е стълбищен бутон.

  Ако осветлението примигва през 5 сек. това показва, че има блокирал или принудително задържан бутон и осветлението няма да изгасне.

  Със стълбищния автомат се икономисва ел. енергия от 30 % до 50 % спрямо автоматите с фиксирано време, а също така се удължава живота на лампите с нажежаема жичка с 5 до 8 пъти.

  Още
 • Бутон легло с дистанционно

  Бутон легло се използва за изпращане на повикване от леглото в стаята до сестринския пулт.

  Задействането на бутона става с дръпване на въженцето му, при което към сестринския пулт се изпраща повиквателен сигнал.

  Бутонът има светлинен индикатор. В нормално състояние индикаторът свети в зелено, което показва, че системата е в режим готовност. При задействане на бутона, светлинният индикатор започва да мига в червено, а при приемане на повикването и в режим на разговор свети в червено. След прекратяване на разговора устройството се връща в режим готовност и отново светва в зелено.

  Схема:

  sch-bm-5500-bolnichna-sistema.pdf

  Още
 • Видеодомофон 7

  Видеодомофоните  ВМ 4335 са високоговорящи апарати (hands free) със 7-инчов екран. Предназначени са за  осъществяване на аудио и видео връзка между апартамента или офиса с входа на сградата или другите компоненти на системата.Домофонът също така изпълнява ролята на мултифункционален звънец за позвънявания от входа, от етажа и от интерком.Видеодомофона има и 2 програмируеми бутона, които могат да бъдат програмирани за функция по избор, като включване на стълбищното осветление,  наблюдаване на втори вход (втора камера) или за интеркомни връзки с портиер или съседи и др.

  Видеодомофонът BM4335 притежава 7″ екран и 5 функционални бутона:- за включване/изключване и видеонаблюдение на входа,за включване на стълбищно осветление или друга функция- за връзка с портиер или друга функция- за отключване на входната врата- за включване на микрофона

  ФУНКЦИОНАЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ:

  •  Различни електронни мелодии при позвъняване от  входа, етажа,  портиер или охрана.

  •  Етажна мелодия тип „динг-донг“, без необходимост от отделен звънец

  • Електронна настройка на силата на звънене

  • Видео наблюдение на входа, разговор и дистанционно отключване на входната врата.

  • Защита срещу подслушване• Светлинна индикация при позвъняване, разговор и  при заета система.

  • Функция  „Не ме безпокой“ със светлинна индикация

  • Изграждане на интеркомни връзки със съседи, портиер или охрана без допълнително окабеляване.

  Схеми:

  Cifrova AV-2015.pdf

  Digital audio-video 2 entrances.pdf

  Digital audio-video with buttons.pdf

  Затворен комплекс.pdf

  Още